Giới thiệu 1 số gói cước gọi nội mạng và ngoại mạng giá rẻ nhất hiện nay: 

Gói cước B99 : Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 600MB data tốc độ cao, miễn phí cước phát sinh

Gói cước C69 : Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng +30 phút gọi ngoại mạng+30 SMS

Gói cước C89 : Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng +60 phút gọi ngoại mạng+60 SMS

Để đăng ký gói cước gọi  : DATA [tên gói] gửi 1544 (Tin nhắn miễn phí)

Để hủy gói cước bạn soạn: HUY [Tên gói] gửi 900, để kiểm tra gói bạn soạn : TRACUU [tên gói] gửi 900