Gói cước 6 tháng hấp dẫn tiết kiệm

6TMAXS

Dung lượng 4GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAXS gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 4GB data liên tục trong 6 tháng
Gói cước chỉ dành cho sim sinh viên

Đăng ký

6TBIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 4.8 GB liên tục 6 tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

Đăng ký

6TMAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 3.8 GB liên tục 6 tháng
Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

Đăng ký

6TBIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 450.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Chỉ dành cho sim 4G
Mỗi tháng nhận 7GB liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TMAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 5.8 GB liên tục 6 tháng
Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

Đăng ký

6TBIG120

Dung lượng 12 GB
Giá cước 600.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG120 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 7GB liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TBIG200

Dung lượng 22GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 22 GB liên tục 6 tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nôi

Đăng ký

6TMAX200

Dung lượng 15 GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX200 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 15GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TBIG300

Dung lượng 36 GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG300 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 36 GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TMAX300

Dung lượng 30 GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX300 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 30 GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký
5 (100%) 1 vote