Gói cước 6 tháng hấp dẫn tiết kiệm

6TBIG200

Dung lượng 22GB
Giá cước 1.080.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Đăng ký

6TBIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 378.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Đăng ký

6TBIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 486.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Chỉ dành cho sim 4G

Đăng ký

6TMAX

Dung lượng 1.2GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

6TMAX100

Dung lượng 2.4 GB
Giá cước 500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

6TMAX90

Dung lượng 4GB
Giá cước 486.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX90 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký