Gói cước 6 tháng hấp dẫn tiết kiệm

6TMAXS

Dung lượng 24GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAXS gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 4GB data liên tục trong 6 tháng
Gói cước chỉ dành cho sim sinh viên

Đăng ký

6TBIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG70 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 4.8 GB liên tục 6 tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

Đăng ký

6TMAX

Dung lượng 22.8 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 3.8 GB liên tục 6 tháng
Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

Đăng ký

6TBIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 450.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Chỉ dành cho sim 4G
Mỗi tháng nhận 7GB liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TMAX100

Dung lượng 30 GB
Giá cước 500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX100 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 30 GB liên tục 6 tháng
Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

Đăng ký

6TBIG120

Dung lượng 60GB
Giá cước 600.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 60GB (2GB/ngày) liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TBIG200

Dung lượng 120GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG200 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 120GB (4GB/ ngày) liên tục 6 tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nôi

Đăng ký

6TMAX200

Dung lượng 60GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX200 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 60GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TBIG300

Dung lượng 180 GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG300 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 180GB (6GB/ngày) data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TMAX300

Dung lượng 100GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX300 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 100 GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

VD1496T

Dung lượng 720GB
Giá cước 745.000đ / 180 ngày
Cú pháp DATA VD1496T gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi liên tục trong 6 tháng:
+ 4GB/ngày liên tục 6 tháng
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút +200MS nội mạng +200 phút ngoại mạng Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM

Đăng ký

6TVD89

Dung lượng 360GB
Giá cước 445.000đ / 180 ngày
Cú pháp DATA 6TVD89 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 2GB/ 1 ngày liên tục trong 6 tháng
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + Mỗi tháng có 50 phút ngoại mạng liên tục trong 6 tháng +Áp dụng cho thuê bao đang gia hạn VD89 1 tháng

Đăng ký