Gói cước 6 tháng hấp dẫn tiết kiệm

3VD149

Dung lượng 360GB
Giá cước 372.500đ / 90 ngày
Cú pháp DATA 3VD149 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi liên tục 3 tháng, mỗi tháng có:
+120GB tốc độ cao chia thành 4GB/ngày
+200 phút gọi ngoại mạng
+Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút
+Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách ưu đãi gói

Đăng ký

6BIG70

Dung lượng 15 GB x 6 tháng
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG70 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Có ngay 15GB x6 tháng
=> 500MB/ ngày liên tục 6 tháng

Đăng ký

6MAX

Dung lượng 9GB x 6 tháng
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6MAX gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

9 GB x 6 tháng
Miễn phí cước vượt gói

Đăng ký

6BIG90

Dung lượng 30GB x 6 tháng
Giá cước 450.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 30GB liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6MAX100

Dung lượng 30GB x 6 tháng
Giá cước 500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6MAX100 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 30 GB liên tục 6 tháng
Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

Đăng ký

6BIG120

Dung lượng 60GB
Giá cước 600.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 60GB (2GB/ngày) liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6BIG200

Dung lượng 120GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG200 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 120GB (4GB/ ngày) liên tục 6 tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nôi

Đăng ký

6MAX200

Dung lượng 60GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6MAX200 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 60GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TBIG300

Dung lượng 180 GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG300 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 180GB (6GB/ngày) data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6MAX300

Dung lượng 100GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6MAX300 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 100 GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6VD149

Dung lượng 180GB x 6 tháng
Giá cước 745.000đ / 180 ngày
Cú pháp DATA 6VD149 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi liên tục trong 6 tháng:
+ 4GB/ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút +200MS nội mạng +200 phút ngoại mạng Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM

Đăng ký

6MAXS

Dung lượng 24GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6MAXS gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 4GB data liên tục trong 6 tháng
Gói cước chỉ dành cho sim sinh viên

Đăng ký

6VD89

Dung lượng 360GB
Giá cước 445.000đ / 180 ngày
Cú pháp DATA 6VD89 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 2GB/ 1 ngày liên tục trong 6 tháng
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + Mỗi tháng có 50 phút ngoại mạng liên tục trong 6 tháng +Áp dụng cho thuê bao đang gia hạn VD89 1 tháng

Đăng ký