Gói cước 6 tháng hấp dẫn tiết kiệm

6BIG90

Dung lượng 30GB x 6 tháng
Giá cước 450.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 30GB liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6BIG120

Dung lượng 60GB
Giá cước 600.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 60GB (2GB/ngày) liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6BIG200

Dung lượng 120GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG200 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 120GB (4GB/ ngày) liên tục 6 tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nôi

Đăng ký

6MAX200

Dung lượng 60GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6MAX200 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 60GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TBIG300

Dung lượng 180 GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG300 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 180GB (6GB/ngày) data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6MAX300

Dung lượng 100GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6MAX300 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 100 GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký