Đăng ký 3G VinaPhone

Gói BIG

BIG90

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA BIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

+ 1GB/Ngày

Đăng ký

BIG120

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA BIG120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- 2GB/ngày tốc độ cao

Đăng ký

BIG200

Dung lượng 120GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA BIG200 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- Nhận 4GB/ngày tốc độ cao
- Hết tốc độ cao, ngắt kết nối

Đăng ký

BIG300

Dung lượng 180GB
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA BIG300 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- Nhận 6GB/ngày tốc độ cao
- Hết lưu lượng ngừng truy cập.

Đăng ký

Gói MAX

D169G

Dung lượng 7GB/ ngày
Giá cước 169.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA D169G gửi 1543
Cước phát sinh Hạ băng thông
Chú thích

+ 7GB/ ngày
+Miễn phí 2000 phút gọi nội mạng
+150 phút gọi ngoại mạng

Đăng ký

MAX200

Dung lượng 60GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA MAX200 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Hết tốc độ cao hạ băng thông xuống 256/128 kbps. Miễn cước phát sinh.

Đăng ký

MAX300

Dung lượng 100GB
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA MAX300 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Hết tốc độ cao, hạ băng thông ở mức 1Mbps/512Kbps miễn phí cước phát sinh!

Đăng ký

DT30

Dung lượng 7GB
Giá cước 30.000đ / 7 ngày
Cú pháp DATA DT30 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Có 7GB tốc độ cao dùng trong 7 ngày

Đăng ký

Gói 6 Tháng Ưu Đãi

Ghi chú :Miễn phí xem Youtube, Tiktok +5GB cước phí 89k/tháng, soạn: DATA DGT gửi 1543

6MAX

Dung lượng 9GB x 6 tháng
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6MAX gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

9 GB x 6 tháng
Miễn phí cước vượt gói

Đăng ký

6BIG70

Dung lượng 15 GB x 6 tháng
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG70 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Có ngay 15GB x6 tháng
=> 500MB/ ngày liên tục 6 tháng

Đăng ký

6MAX100

Dung lượng 30GB x 6 tháng
Giá cước 500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6MAX100 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 30 GB liên tục 6 tháng
Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

Đăng ký

6BIG120

Dung lượng 60GB
Giá cước 600.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 60GB (2GB/ngày) liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6BIG90

Dung lượng 30GB x 6 tháng
Giá cước 450.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6BIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 30GB liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6VD149

Dung lượng 180GB x 6 tháng
Giá cước 745.000đ / 180 ngày
Cú pháp DATA 6VD149 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi liên tục trong 6 tháng:
+ 4GB/ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút +200MS nội mạng +200 phút ngoại mạng Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM

Đăng ký

Gói Tích Hợp

V25

Dung lượng 40 phút gọi
Giá cước 25.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA V25 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Có 40 phút gọi trong nước

Đăng ký

B99

Dung lượng 600MB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA B99 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

+ Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 30 phút gọi ngoại mạng
+ 60 tin nhắn nội mạng
+ 600MB của gói MAX (Hết tốc độ cao vẫn dùng mạng tốc độ thường miễn phí)

Đăng ký

C69

Dung lượng
Giá cước 69.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA C69 gửi 1543
Cước phát sinh Mua Thêm
Chú thích

+ 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone/cố định VNPT.
+ 30 phút gọi liên mạng đến các nhà mạng triển khai nội địa trên toàn quốc.
+ 30 SMS nội mạng.

Đăng ký

C89

Dung lượng
Giá cước 89.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA C89 gửi 1543
Cước phát sinh Mua Thêm
Chú thích

+ 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone/cố định VNPT
+ 60 phút gọi liên mạng đến các nhà mạng triển khai nội địa trên toàn quốc.
+ 60 SMS sử dụng để nhắn tin trong nước

Đăng ký

D159V

Dung lượng 4GB/ Ngày
Giá cước 159.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA D159V gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 4GB/ngay
+ 1500ph noi mang
+200 ph ngoai mang+200SMS noi mang

Đăng ký

6VD149

Dung lượng 180GB x 6 tháng
Giá cước 745.000đ / 180 ngày
Cú pháp DATA 6VD149 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi liên tục trong 6 tháng:
+ 4GB/ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút +200MS nội mạng +200 phút ngoại mạng Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM

Đăng ký

Gói cước 12 tháng VinaPhone

12BIG70

Dung lượng 15GBx 12 tháng
Giá cước 700.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG70 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

15GBx 12 tháng

Đăng ký

12BIG90

Dung lượng 30 GB x 12 tháng
Giá cước 900.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ Ngày liên tục 12 Tháng

Đăng ký

12MAX100

Dung lượng 30 GB
Giá cước 1.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12MAX100 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 30 GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

12VD149

Dung lượng 180GB x 12 tháng
Giá cước 1.490.000đ / 360 ngày
Cú pháp DATA 12VD149 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Ưu đãi liên tục 12 tháng, mỗi tháng :
+ 4GB/ngày liên tục 30 ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút +200MS nội mạng +200 phút ngoại mạng

Đăng ký

12BIG120

Dung lượng 720 GB x 12 tháng
Giá cước 1.200.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 60GB (2GB/ngày) liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

12VD89

Dung lượng 720GB
Giá cước 890.000đ / 360 ngày
Cú pháp DATA 12VD89 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 2GB 1 ngày liên tục trong 365 ngày
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng mỗi tháng

Đăng ký

12MAX

Dung lượng 9 GB x 12 tháng
Giá cước 700.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12MAX gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

9 GB/ tháng liên tục trong 12 Tháng
Miễn cước phát sinh

Đăng ký

12BIG200

Dung lượng 120 GB
Giá cước 2.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG200 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 120GB (4GB/ngày) liên tục trong 12 Tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

Đăng ký

12BIG300

Dung lượng 180 GB
Giá cước 3.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG300 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 180GB (6GB/ngày) liên tục trong 12 Tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

Đăng ký

12MAX200

Dung lượng 60 GB
Giá cước 2.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12MAX200 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 60GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

12MAX300

Dung lượng 100GB
Giá cước 3.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12MAX300 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 100GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

Gói cước đăng ký nhiều

VD90

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD90 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mien phi cuoc goi di dong noi mang VNP<=10 phut (1500 phut) + 30 phut goi ngoai mang + 1GB Data/ngay

Đăng ký

6VD149

Dung lượng 180GB x 6 tháng
Giá cước 745.000đ / 180 ngày
Cú pháp DATA 6VD149 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi liên tục trong 6 tháng:
+ 4GB/ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút +200MS nội mạng +200 phút ngoại mạng Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM

Đăng ký

D30P

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA D30P gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 1GB/ngày (30GB/tháng)
+ 1500 phút gọi nội mạng
+ 30 phút gọi ngoại mạng
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách ưu đãi

Đăng ký

DT30

Dung lượng 7GB
Giá cước 30.000đ / 7 ngày
Cú pháp DATA DT30 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Có 7GB tốc độ cao dùng trong 7 ngày

Đăng ký

V120N

Dung lượng 120GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp V120N ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
+ 50 phút ngoại mạng
+ 4GB/ngày
Áp dụng cho thuê bao kích hoạt từ 1/7/2021

Đăng ký

Đăng ký các gói cước 3G VinaPhone thông qua cú pháp sau:

DATA [tên_gói] gửi 1543 (Tin nhắn miễn phí) Áp dụng cho thuê bao trả trước

DATA [tên_gói] TS gửi 1543 (Tin nhắn miễn phí) Áp dụng cho thuê bao trả sau

 

Ví dụ: đăng ký gói VD120N bạn soạn: DATA VD120N gửi 1543.

Cách đăng ký gói cước 3G Vina thành công :

  • Thuê bao đang không sử dụng gói cước 3G 1 ngày nào trước đó
  • Để kiểm tra bạn soạn : DATA gửi 888 sẽ trả về gói cước thuê bao đang sử dụng
  • Thuê bao đang hoạt động 2 chiều, là thuê bao trả trước của Vinaphone
  • Tài khoản chính có số tiền >= số tiền của gói cước. Nếu tài khoản không đủ tiền bạn sẽ nhận được thông báo : Cannot deduct main balance

Nếu không đăng ký được gói cước 3G Vina, bạn hãy tham khảo bài viết:  Không đăng ký được 3G VinaPhone: nguyên nhân và cách khắc phục

Có nên đăng ký các gói cước 3G để sử dụng?

3G, hay 3-G, (viết tắt của third-generation technology) là công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba, cho phép truyền cả dữ liệu thoại và dữ liệu ngoài thoại (tải dữ liệu, gửi email, tin nhắn nhanh, hình ảnh...). Hầu hết các thuê bao VinaPhone đều đăng ký 3G để truy cập internet trên điện thoại. Thực tế bạn không cần đăng ký 1 gói cước 3G nào cũng có thể truy cập internet, bởi vì khi đó sẽ mặc định thuê bao của bạn đang sử dụng gói M0. Gói M0 không mất phí đăng ký, không có data ưu đãi, mọi chi phí lướt web sẽ được tính theo mức dung lượng bạn đã dùng. Mức phí được tính theo công thức 75đ/50KB, nếu dùng 1 MB thì mất khoảng 1.500đ.  Như vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký 1 gói cước 3G cho tiết kiệm. Các gói 3G cũng rất đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Với gói 3G Vinaphone 1 ngày , bạn chỉ mất từ 10.000đ để có ngay 2 GB tốc độ sử dụng trong 24h ( kể từ lúc đăng ký thành công ).

Mạng Vinaphone hiện nay tốc độ đã được cải thiện, load cực nhanh xem video thỏa thích khi bạn đăng ký gói cước 3g Vina 1 tháng.

VinaPhone - cung cấp 3G đầu tiên ở Việt Nam

Từ ngày 12/10/2009, nhà mạng viễn thông di động VinaPhone đã chính thức cung cấp dịch vụ 3G và trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ 3G tại Việt Nam.

Tại thời điểm mới khai mạng 3G, VinaPhone đã cung cấp cho người dùng 6 dịch vụ chính. Về cơ bản, giá cước các dịch vụ trên mạng 2G sẽ không thay đổi khi được sử dụng trên mạng 3G, như cước dịch vụ Data, truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh. Tuy nhiên vẫn có một số dịch vụ mới như Mobile TV, Mobile Internet sẽ có giá hấp dẫn, phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.  Phù hợp với những người di chuyển nhiều nhưng không quá xa các khu trung tâm. Hiện nay VinaPhone là mạng di động duy nhất triển khai thành công công nghệ 3G tần số 900 Mhz diện rộng, tới tất cả 63 tỉnh/ thành phố.

Cách mua thêm dung lượng gói cước 3G Vinaphone

Hiện tại Vinaphone đang triển khai các gói mua thêm theo ngày và theo tuần. Mỗi gói có mức ưu đãi data và mức cước phí khác nhau, theo dõi bảng sau để hiểu rõ hơn:

Mã gói

Cú pháp đăng ký

Cước đăng ký

Dung lượng

D3

DATA D3 gửi 1543

15.000đ

3 GB tốc độ cao dùng 3 ngày

Y2

Y2 gửi 888

10.000đ

1GB tốc độ cao dùng 1 ngày

DT30

DATA DT30 gửi 1543 30.000đ 7GB tốc độ cao dùng 7 ngày
 

Việc mua thêm data không chỉ giúp bạn được tiếp tục truy cập internet mà còn được truy cập với tốc độ cao nhất. Hãy cân nhắc lựa chọn gói mua thêm phù hợp nhất nhé

Tư vấn lựa chọn gói cước 3G phù hợp

Các gói 3G VinaPhone rất đa dạng từ tên gọi cho đến những thông số cụ thể trong từng gói cước . Có nhiều gói cước đã trở nên quen thuộc đối với người dùng như gói: Max Vinaphone , Big70 Vinaphone ,... Bên cạnh đó vẫn còn khá nhiều các gói cước khác được nhà mạng VinaPhone tung ra thị trường. Mỗi một gói cước sẽ phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng cụ thể khác nhau. Tùy thuộc vào mức độ sử dụng 3G lướt web để lựa chọn được gói cước phù hợp nhất . Về cơ bản các gói cước 3G VinaPhone được chia làm 2 nhóm có ưu đãi khác biệt đó là : Gói cước 3G giới hạn dung lượng và gói 3G không bị giới hạn dung lượng.

Các gói cước 3G VinaPhone không giới hạn dung lượng

Với các gói cước không giới hạn dung lượng , chúng ta hoàn toàn thoải mái lướt web mà không lo cước phát sinh. Chính vì thế đây là những gói cước được nhiều người đăng ký sử dụng. Gói cước rất phù hợp với những bạn thường xuyên lướt web để đọc tin, check mail, lướt facebook. Mặc dù lướt web không giới hạn nhưng bạn cần lưu ý đến dung lượng tốc độ cao trong mỗi gói cước. Bởi chỉ có trong dung lượng ưu đãi này bạn mới được truy cập internet tốc độ cao. Hết dung lượng ưu đãi sẽ bị hạ băng thông, khi đó bạn không thể xem video online được. Sau đây là thông tin và cú pháp cài đặt các gói cước này, mời bạn theo dõi .

Mã Gói

Cú pháp đăng ký

Giá cước

Data miễn phí

Thời hạn sử dụng

Cước phát sinh

Gói MAX

MAX100

DATA MAX100 gửi 1543

100,000đ

30GB

30 ngày

Miễn phí

MAX200

DATA MAX200 gửi 1543

200,000đ

120GB

30 ngày

Miễn phí

MAX300

DATA MAX300 gửi 1543

300,000đ

180GB

30 ngày

Miễn phí

 

Các gói cước 3G VinaPhone giới hạn lưu lượng

Bên cạnh những gói cước không giới hạn dung lượng là các gói cước bị giới hạn dung lượng. Thoạt nghe chúng ta sẽ nghĩ nó kém hấp dẫn, bởi chúng ta lo lắng về cước phí phát sinh. Tuy nhiên data ưu đãi tốc độ cao trong các gói này khá lớn nên bạn đừng quá lo lắng. Dưới đây là tổng hợp những gói cước 3G của VinaPhone giới hạn dung lượng và cách cài đặt mời bạn theo dõi.

Gói BIG VinaPhone

Mã Gói

Cú pháp đăng ký

Giá cước

Data miễn phí

Thời hạn sử dụng

Cước phát sinh

 
6TBIG70 DATA 6BIG70 gửi 1543 350,000 500MB/ngày 180 ngày

 

 

Ngắt kết nối

BIG90

DATA BIG90 gửi 1543

90,000đ

30GB

30 ngày

BIG120

DATA BIG120 gửi 1543

120,000đ

60 GB

30 ngày

BIG200

DATA BIG200 gửi 1543

200,000đ

120 GB

30 ngày

BIG300

DATA BIG300 gửi 1543

300,000đ

180 GB

30 ngày

Các gói Big Vinaphone có data ưu đãi và cước phí đăng ký khá lớn, phù hợp với những ai có nhu cầu sử dụng 3G thường xuyên. Đặc biệt hơn nữa, các gói Big sử dụng được cho cả mạng 3G lẫn 4G . Sử dụng hết data trong gói cước hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối. Để tiếp tục truy cập internet bạn cần đăng ký mua thêm các gói data.

>>Tham khảo bài viết:  Hướng dẫn mua thêm dung lượng 3G VinaPhone tốc độ cao  .

Nếu thuê bao muốn sử dụng gói cước mua thêm 3G/4G thì có thể đăng ký gói cước D3, giá 15,000đ có 3GB tốc độ cao dùng 3 ngày. Để đăng ký soạn: DATA D3 gửi 1543

Một số lưu ý khi đăng ký 3G VinaPhone

  • Vinaphone có nhiều gói cước 3G khác nhau, trong đó có gói cước dành cho tất cả các thuê bao Vinaphone nhưng cũng có những gói cước chỉ dành cho một nhóm đối  tượng khách hàng đặc biệt. Vì vậy bạn cần đọc kỹ cách đăng ký 3G Vinaphone của từng gói cước trước khi đăng ký nhé.
  • Sau khi đăng ký thành công quý khách hãy tắt máy khởi động lại . Sau đó bật 3G trên thiết bị rồi mới tiến hành truy cập mạng . Khi không sử dụng thì nên tắt 3G.
  • Các gói cước có tính năng tự động gia hạn sau mỗi chu kỳ. Bạn cần lưu ý để chủ động trong việc gia hạn hoặc hủy gói cước .
  • Để kiểm tra dung lượng còn lại của gói cước , soạn: DATA gửi 888  với các gói MAX/BIG/MI. Với các gói tích hợp thì bạn soạn : TRACUU [Tên gói] gửi 900
  • Để hủy gói cước đang sử dụng, soạn: HUY [tên gói cước] và gửi 888 , Hủy gói tích hợp bạn soạn : HUY [ten goi cuoc] gửi 900
  • Thời gian sử dụng của gói cước 3G vina 1 tháng (30 ngày kể từ khi đăng ký gói cước thành công)

Thuê bao đang dùng 1 gói cước 3G/4G (MAX/BIG) nếu đăng ký thêm gói cước 3G khác thì dung lượng DATA sẽ được cộng dồn, hưởng theo ưu đãi của gói cước 3G đăng ký sau cùng

Chắc chắn khi đăng ký 3G Vina thành công bạn sẽ tiết kiệm hơn chi phí sử dụng internet rất nhiều so với trước đây. Để được giải đáp thắc mắc bạn hãy kết nối đến tổng đài VinaPhone: 18001091 (Miễn phí) hoặc 19001595 (1.000đ/1 phút)