Trải nghiệm gói C90N
C90N
90.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 120GB
TAI C90N Gửi 9084
Đăng ký
Trải nghiệm gói HD70
HD70
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 6GB
TAI HD70 Gửi 9084
Đăng ký
Trải nghiệm gói HDP200
HDP200
200.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 6.5GB
TAI HDP200 Gửi 9084
Đăng ký
Trải nghiệm gói C120N
C120N
120.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 120GB
TAI C120N Gửi 9084
Đăng ký

3C120

Dung lượng : 120GB x 3 tháng
Giá cước : 360.000đ / 90 ngày
Cú pháp : TAI 3C120  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

C50N

Dung lượng : 30 GB
Giá cước : 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI C50N  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

M10

Dung lượng : 500MB
Giá cước : 10.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI M10  gửi  9084
Cước phát sinh : 25đ/50KB
Đăng ký

M50

Dung lượng : 4GB
Giá cước : 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI M50  gửi  9084
Cước phát sinh : 25đ/50KB
Đăng ký

HDP70

Dung lượng : 2GB
Giá cước : 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI HDP70  gửi  9084
Cước phát sinh : Mua thêm Data 4G
Đăng ký

HD90

Dung lượng : 8 GB
Giá cước : 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI HD90  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

HD120

Dung lượng : 15GB
Giá cước : 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI HD120  gửi  9084
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

HD200

Dung lượng : 18GB
Giá cước : 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI HD200  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký