Trải nghiệm gói MIU
MIU
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 3,8GB
TAI MIU Gửi 9084
Đăng ký
Trải nghiệm gói HD70
HD70
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 3.8GB
TAI HD70 Gửi 9084
Đăng ký
Trải nghiệm gói HDP200
HDP200
200.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 6.5GB
TAI HDP200 Gửi 9084
Đăng ký
Trải nghiệm gói F200
F200
200.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 20GB
TAI F200 Gửi 9084
Đăng ký

3MIU

Dung lượng : 4GB
Giá cước : 210.000đ / 90 ngày
Cú pháp : TAI 3MIU  gửi  9084
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

BMIU

Dung lượng : 16.5GB
Giá cước : 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI BMIU  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

M10

Dung lượng : 50MB
Giá cước : 10.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI M10  gửi  9084
Cước phát sinh : 25đ/50KB
Đăng ký

F70

Dung lượng : 7GB
Giá cước : 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI F70  gửi  9084
Cước phát sinh : 9,77đ/50KB
Đăng ký

HDP70

Dung lượng : 2GB
Giá cước : 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI HDP70  gửi  9084
Cước phát sinh : Mua thêm Data 4G
Đăng ký

HD90

Dung lượng : 5.5 GB
Giá cước : 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI HD90  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

HD120

Dung lượng : 8,8GB
Giá cước : 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI HD120  gửi  9084
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

HD200

Dung lượng : 16.5GB
Giá cước : 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI HD200  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký