Trải nghiệm gói ST30K
ST30K
30.000 đ - 7 ngày
Dung lượng - 7GB
ST30K ON Gửi 9123
Đăng ký
Trải nghiệm gói ST15K
ST15K
15.000 đ - 3 ngày
Dung lượng - 3GB
ST15K ON Gửi 9123
Đăng ký
Trải nghiệm gói MI10D
MI10D
10.000 đ - 1 ngày
Dung lượng - 2GB
MI10D ON Gửi 9123
Đăng ký
Trải nghiệm gói MI5D
MI5D
5.000 đ - 1 ngày
Dung lượng - 500MB
MI5D ON Gửi 9123
Đăng ký

Dung lượng :
Giá cước : 0đ/
Cú pháp :  gửi 
Cước phát sinh :
Đăng ký

Dung lượng :
Giá cước : 0đ/
Cú pháp :  gửi 
Cước phát sinh :
Đăng ký

Dung lượng :
Giá cước : 0đ/
Cú pháp :  gửi 
Cước phát sinh :
Đăng ký

MIMAX200

Dung lượng : 15GB
Giá cước : 200.000đ/30 ngày
Cú pháp : MIMAX200 ON  gửi  9123
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

ST120

Dung lượng : 28GB
Giá cước : 120.000đ/28 ngày
Cú pháp : ST120 ON  gửi  9123
Cước phát sinh : 25đ/50kb
Đăng ký

ST90

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Cú pháp : ST90 ON  gửi  9123
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

ST150K

Dung lượng : 90GB
Giá cước : 150.000đ/30 ngày
Cú pháp : ST150K ON  gửi  9123
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

V120N

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 120.000đ/30 ngày
Cú pháp : V120N ON  gửi  9123
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký