Trải nghiệm gói MIMAX70
MIMAX70
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 3GB
Đăng ký
Trải nghiệm gói MIMAX90
MIMAX90
90.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 5GB
Đăng ký
Trải nghiệm gói T50K
T50K
50.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 200P
Đăng ký
Trải nghiệm gói T70K
T70K
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 500P
Đăng ký

MIMAX70

Dung lượng : 3GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAX90

Dung lượng : 5GB
Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAX125

Dung lượng : 8GB
Giá cước : 125.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAX200

Dung lượng : 15GB
Giá cước : 200.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

T50K

Dung lượng : 200P
Giá cước : 50.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Mua thêm gói
Đăng ký

T70K

Dung lượng : 500P
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Mua thêm gói
Đăng ký

MIMAX125

Dung lượng : 8GB
Giá cước : 125.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAXSV

Dung lượng : 3GB
Giá cước : 50.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký