Trải nghiệm gói ST30K
ST30K
30.000 đ - 7 ngày
Dung lượng - 7GB
Đăng ký
Trải nghiệm gói ST15K
ST15K
15.000 đ - 3 ngày
Dung lượng - 3GB
Đăng ký
Trải nghiệm gói MI10D
MI10D
10.000 đ - 1 ngày
Dung lượng - 2GB
Đăng ký
Trải nghiệm gói MI5D
MI5D
5.000 đ - 1 ngày
Dung lượng - 500MB
Đăng ký

MIMAX70

Dung lượng : 3GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAX90

Dung lượng : 5GB
Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAX125

Dung lượng : 8GB
Giá cước : 125.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAX200

Dung lượng : 15GB
Giá cước : 200.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

ST120

Dung lượng : 28GB
Giá cước : 120.000đ/28 ngày
Cước phát sinh : 25đ/50kb
Đăng ký

ST90

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

MIMAX125

Dung lượng : 8GB
Giá cước : 125.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V120

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 120.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

EST120

Dung lượng : 28GB
Giá cước : 120.000đ/28 ngày
Cước phát sinh : 25đ/50kb
Đăng ký

ST150

Dung lượng : 28GB
Giá cước : 150.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

ST200

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 200.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAXSV

Dung lượng : 3GB
Giá cước : 50.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký