Trải nghiệm gói MIMAX70
MIMAX70
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 3GB
Đăng ký
Trải nghiệm gói MIMAX90
MIMAX90
90.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 5GB
Đăng ký
Trải nghiệm gói 4G125
4G125
125.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 5 GB
Đăng ký
Trải nghiệm gói 4G200
4G200
200.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 10 GB
Đăng ký

MIMAX70

Dung lượng : 3GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAX90

Dung lượng : 5GB
Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MIMAX200

Dung lượng : 15GB
Giá cước : 200.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

T70K

Dung lượng :
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Mua thêm gói
Đăng ký

4G40

Dung lượng : 1 GB
Giá cước : 40.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

4G70

Dung lượng : 2 GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

4G125

Dung lượng : 5 GB
Giá cước : 125.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

4G200

Dung lượng : 10 GB
Giá cước : 200.000đ/30 ngày
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký