Trải nghiệm gói BIG70
BIG70
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 4,8 GB
DATA BIG70 Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói MAX
MAX
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 3.8GB
DATA MAX Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói B99
B99
99.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 600MB
DATA B99 Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói MAX200
MAX200
200.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 15GB
DATA MAX200 Gửi 1543
Đăng ký

DT30

Dung lượng : 7GB
Giá cước : 30.000 đ/7 ngày
Cú pháp : DATA DT30  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

MAX100

Dung lượng : 5,8GB
Giá cước : 100.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX100  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

6TMAX

Dung lượng : 22.8 GB
Giá cước : 350.000 đ/6 tháng
Cú pháp : DATA 6TMAX  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MAXS

Dung lượng : 4GB
Giá cước : 50.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAXS  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

VD149

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 149.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA VD149  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

DISNEY

Dung lượng : 8GB
Giá cước : 89.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA DISNEY  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

D60G

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA D60G  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

BIG120

Dung lượng : 12 GB
Giá cước : 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG120  gửi  1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký