Trải nghiệm gói BIG70
BIG70
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 4.8 GB
DATA BIG70 Gửi 1544
Đăng ký
Trải nghiệm gói MAX
MAX
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 3.8GB
DATA MAX Gửi 1544
Đăng ký
Trải nghiệm gói B99
B99
99.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 600MB
DATA B99 Gửi 1544
Đăng ký
Trải nghiệm gói MAX200
MAX200
200.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 15GB
DATA MAX2 Gửi 1544
Đăng ký

BIG70

Dung lượng : 4.8 GB
Giá cước : 70.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG70  gửi  1544
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

MAX

Dung lượng : 3.8GB
Giá cước : 70.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX  gửi  1544
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

6TMAX

Dung lượng : 3.8 GB
Giá cước : 350.000 đ/6 tháng
Cú pháp : DATA 6TMAX  gửi  1544
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MAX100

Dung lượng : 5.8GB
Giá cước : 100.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX1  gửi  1544
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

12TMAX

Dung lượng : 3.8 GB
Giá cước : 700.000 đ/12 tháng
Cú pháp : DATA 12TMAX  gửi  1544
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

SPEED79

Dung lượng : 2GB
Giá cước : 79.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA SPEED79  gửi  1544
Cước phát sinh : Mua thêm data 4G
Đăng ký

SPEED199

Dung lượng : 6GB
Giá cước : 199.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA SPEED199  gửi  1544
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

SPEED299

Dung lượng : 10GB
Giá cước : 299.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA SPEED299  gửi  1544
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký