Trải nghiệm gói VD89P
VD89P
90.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 120GB
DATA VD89P Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói SM1
SM1
109.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 8GB
DATA SM1 Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói SM2G
SM2G
139.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 12GB
DATA SM2G Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói D30P
D30P
90.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 30GB
DATA D30P Gửi 1543
Đăng ký

BIG90

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG90  gửi  1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

MAX100

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 100.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX100  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MAX200

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 200.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX200  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

6MAX

Dung lượng : 9GB x 6 tháng
Giá cước : 350.000 đ/6 tháng
Cú pháp : DATA 6MAX  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

BIG120

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG120  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

BIG200

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 200.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG200  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

VD149

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 149.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA VD149  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

VD89P

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA VD89P  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký