Trải nghiệm gói VD90
VD90
90.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 30GB
DATA VD90 Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói BIG120
BIG120
120.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 60GB
DATA BIG120 Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói MAX200
MAX200
200.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 60GB
DATA MAX200 Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói D30P
D30P
90.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 30GB
DATA D30P Gửi 1543
Đăng ký

BIG90

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG90  gửi  1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

BIG120

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG120  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

MAX200

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 200.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX200  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

6TBIG300

Dung lượng : 180 GB
Giá cước : 1.500.000 đ/6 tháng
Cú pháp : DATA 6BIG300  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

BIG120

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG120  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

BIG200

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 200.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG200  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

VD90

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA VD90  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

MAX200

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 200.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX200  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký