Trải nghiệm gói BIG70
BIG70
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 4.8 GB
DATA BIG70 Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói MAX
MAX
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 3.8GB
DATA MAX Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói B99
B99
99.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 600MB
DATA B99 Gửi 1543
Đăng ký
Trải nghiệm gói MAX200
MAX200
200.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 15GB
DATA MAX200 Gửi 1543
Đăng ký

BIG70

Dung lượng : 4.8 GB
Giá cước : 70.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG70  gửi  1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

MAX

Dung lượng : 3.8GB
Giá cước : 70.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

6TMAX

Dung lượng : 3.8 GB
Giá cước : 350.000 đ/6 tháng
Cú pháp : DATA 6TMAX  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MAX100

Dung lượng : 5.8GB
Giá cước : 100.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX100  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

6TBIG70

Dung lượng : 4.8 GB
Giá cước : 350.000 đ/6 tháng
Cú pháp : DATA 6TBIG70  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

SPEED79

Dung lượng : 2GB
Giá cước : 79.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA SPEED79  gửi  1543
Cước phát sinh : Mua thêm data 4G
Đăng ký

SM1

Dung lượng : 8GB
Giá cước : 109.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA SM1  gửi  1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

HEY90

Dung lượng : 5GB
Giá cước : 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA HEY90  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký