Trải nghiệm gói BIG70
BIG70
70.000đ - 30 ngày
Dung lượng - 4.8 GB
DATA BIG70 Gửi 1544
Đăng ký
Trải nghiệm gói MAX
MAX
70.000đ - 30 ngày
Dung lượng - 1.2GB
DATA MAX Gửi 1544
Đăng ký
Trải nghiệm gói B99
B99
99.000đ - 30 ngày
Dung lượng - 600MB+SMS+gọi
DATA B99 Gửi 1544
Đăng ký
Trải nghiệm gói MAX90
MAX90
90.000đ - 30 ngày
Dung lượng - 4GB
DATA MAX90 Gửi 1544
Đăng ký

BIG70

Dung lượng : 4.8 GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG70 gửi 1544
Cước phát sinh : Mua thêm data 3G
Đăng ký

MAX

Dung lượng : 1.2GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX gửi 1544
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

6TMAX

Dung lượng : 1.2GB/ 1 tháng
Giá cước : 378.000đ/180 ngày
Cú pháp : DATA 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MAX100

Dung lượng : 2.4GB
Giá cước : 100.000đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX1 gửi 1544
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MAX90

Dung lượng : 4GB
Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Cú pháp : DATA MAX90 gửi 1544
Cước phát sinh : Miễn cước phát sinh
Đăng ký

SPEED79

Dung lượng : 2GB
Giá cước : 79.000đ/30 ngày
Cú pháp : DATA SPEED79 gửi 1544
Cước phát sinh : Mua thêm data 4G
Đăng ký

SPEED199

Dung lượng : 6GB
Giá cước : 199.000đ/30 ngày
Cú pháp : DATA SPEED199 gửi 1544
Cước phát sinh : Mua thêm data 4G
Đăng ký

SPEED299

Dung lượng : 10GB
Giá cước : 299.000đ/30 ngày
Cú pháp : DATA SPEED299 gửi 1544
Cước phát sinh : Mua thêm data 4G
Đăng ký