Gói cước sinh viên Vinaphone

Ghi chú :Gói cước HEY, 6TMAXS, 12TMAXS chỉ dành cho sim sinh viên của Vinaphone

HEY

Dung lượng 4GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA HEY gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

+ 4 GB data + truy cập Zing MP3/Zalo miễn phí
+ Miễn phí 100 phút nội mạng
+ Không giới hạn truy cập tốc độ thường
+ Dành cho sim HEY sinh viên

Đăng ký

MAX100

Dung lượng 30GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA MAX100 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Hết tốc độ cao hạ băng thông còn 256/128 kbps miễn phí cước phát sinh.

Đăng ký

BIG90

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA BIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

+ 1GB/Ngày
- Hết lưu lượng ngừng truy cập.

Đăng ký

6TMAX

Dung lượng 22.8 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 3.8 GB liên tục 6 tháng
Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

Đăng ký

6TMAXS

Dung lượng 24GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAXS gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 4GB data liên tục trong 6 tháng
Gói cước chỉ dành cho sim sinh viên

Đăng ký

12TMAXS

Dung lượng 4GB
Giá cước 500.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAXS gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 4GB liên tục trong 12 Tháng

Gói 12 tháng dành cho sim sinh viên

Đăng ký

Lưu ý khi đăng ký gói cước dành cho sim sinh viên Vinaphone

  • Tên gói cước : HEY
  • Giá gói : 50,000đ
  • Tốc độ cao, ưu đãi lớn chỉ dành riêng cho sim sinh viên Vinaphone
  • Để đăng ký soạn : DATA HEY gửi 1543 (tin nhắn miễn phí)
  • Để hủy soạn : HUY HEY gửi 888
  • Để kiểm tra dung lượng còn lại bạn soạn : DATA gửi 888
  • Gói HEY cho sim sinh viên có 4GB DATA tốc độ cao, 100 phút gọi nội mạng và miễn phí truy cập Zing MP3, Zalo.
  • Hết tốc độ cao, thuê bao vẫn được sử dụng tốc độ thường miễn phí.
  • Điều kiện bắt buộc khi đăng ký gói cước: TB trả trước HSSV phải có tối thiểu TK chính lớn hơn giá gói cước