Gói cước 12 tháng VinaPhone

12TMAX

Dung lượng 13.5 GB x 12 tháng
Giá cước 350.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAX gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

13.5 GB/ tháng liên tục trong 12 Tháng
Khuyến mại giảm 50% áp dụng đến hết ngày 15/5/2022

Đăng ký

12TBIG70

Dung lượng 15GBx 12 tháng
Giá cước 700.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG70 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

15GBx 12 tháng

Đăng ký

12TBIG90

Dung lượng 30 GB x 12 tháng
Giá cước 900.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 30GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

12TMAX100

Dung lượng 30 GB
Giá cước 1.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAX100 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 30 GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

VD14912T

Dung lượng 180GB x 12 tháng
Giá cước 1.490.000đ / 360 ngày
Cú pháp DATA VD14912T gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Ưu đãi liên tục 12 tháng, mỗi tháng :
+ 4GB/ngày liên tục 30 ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút +200MS nội mạng +200 phút ngoại mạng

Đăng ký

12TBIG120

Dung lượng 90 GB x 6 tháng
Giá cước 1.200.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 60GB (2GB/ngày) liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

12TVD89

Dung lượng 720GB
Giá cước 890.000đ / 360 ngày
Cú pháp DATA 12TVD89 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 2GB 1 ngày liên tục trong 365 ngày
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng mỗi tháng

Đăng ký

12TBIG200

Dung lượng 120 GB
Giá cước 2.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG200 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 120GB (4GB/ngày) liên tục trong 12 Tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

Đăng ký

12TBIG300

Dung lượng 180 GB
Giá cước 3.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG300 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 180GB (6GB/ngày) liên tục trong 12 Tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

Đăng ký

12TMAX200

Dung lượng 60 GB
Giá cước 2.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAX200 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 60GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

12TMAX300

Dung lượng 100GB
Giá cước 3.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAX300 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 100GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký