Gói cước 12 tháng VinaPhone

12BIG70

Dung lượng 15GBx 12 tháng
Giá cước 700.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG70 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

15GBx 12 tháng

Đăng ký

12BIG90

Dung lượng 30 GB x 12 tháng
Giá cước 900.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ Ngày liên tục 12 Tháng

Đăng ký

12MAX100

Dung lượng 30 GB
Giá cước 1.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12MAX100 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 30 GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

12VD149

Dung lượng 180GB x 12 tháng
Giá cước 1.490.000đ / 360 ngày
Cú pháp DATA 12VD149 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Ưu đãi liên tục 12 tháng, mỗi tháng :
+ 4GB/ngày liên tục 30 ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút +200MS nội mạng +200 phút ngoại mạng

Đăng ký

12BIG120

Dung lượng 720 GB x 12 tháng
Giá cước 1.200.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 60GB (2GB/ngày) liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

12VD89

Dung lượng 720GB
Giá cước 890.000đ / 360 ngày
Cú pháp DATA 12VD89 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 2GB 1 ngày liên tục trong 365 ngày
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng mỗi tháng

Đăng ký

12MAX

Dung lượng 9 GB x 12 tháng
Giá cước 700.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12MAX gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

9 GB/ tháng liên tục trong 12 Tháng
Miễn cước phát sinh

Đăng ký

12BIG200

Dung lượng 120 GB
Giá cước 2.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG200 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 120GB (4GB/ngày) liên tục trong 12 Tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

Đăng ký

12BIG300

Dung lượng 180 GB
Giá cước 3.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12BIG300 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 180GB (6GB/ngày) liên tục trong 12 Tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

Đăng ký

12MAX200

Dung lượng 60 GB
Giá cước 2.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12MAX200 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 60GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký

12MAX300

Dung lượng 100GB
Giá cước 3.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DATA 12MAX300 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 100GB liên tục trong 12 Tháng

Đăng ký