Gói cước 12 tháng VinaPhone

Ghi chú : Không có

12TMAX

Dung lượng

1.2GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 588.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

12TMAXS

Dung lượng

4GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 420.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAXS gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói 12 tháng dành cho sim sinh viên

Đăng ký

12TMAX90

Dung lượng

4GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 756.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAX90 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

12TMAX300

Dung lượng

60GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 2.520.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAX300 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

12TMAX200

Dung lượng

6GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 1.680.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAX200 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

12TMAX100

Dung lượng

2.4GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 840.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

12TBIG90

Dung lượng

7GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 756.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG90 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50kb
Đăng ký

12TBIG70

Dung lượng

4.8GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 588.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG70 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50kb
Đăng ký

12TBIG300

Dung lượng

36GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 2.520.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG300 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50kb
Đăng ký

12TBIG200

Dung lượng

22GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 1.680.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG200 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50kb
Đăng ký

12TBIG120

Dung lượng

12GB/ tháng x12 tháng

Giá cước 1.008.000đ/12 tháng
Cú pháp DATA 12TBIG120 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50kb
Đăng ký