Gói DMAX cho sim Ezcom

Ghi chú :Gói cước DMAX / SIM DATA EZ Vinaphone

EZM100

Dung lượng 8 GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA EZM100 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

KM hấp dẫn dành riêng cho sim EZcom

Đăng ký

Dung lượng
Giá cước 0đ /
Cú pháp  gửi 
Cước phát sinh
Đăng ký

EZM200

Dung lượng 20 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA EZM200 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

Đăng ký

D250

Dung lượng 24GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA D250 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

+ 4GB/Tháng liên tục 6 tháng
+ Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

Đăng ký

D500

Dung lượng 60 GB
Giá cước 500.000đ / 1 Năm
Cú pháp DATA D500 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

+ 5GB/Tháng liên tục trong 12 tháng
+ Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

Đăng ký