Gói DMAX cho sim Ezcom

Ghi chú :Gói cước DMAX / SIM DATA EZ Vinaphone

EZM100

Dung lượng 9 GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA EZM100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

KM hấp dẫn dành riêng cho sim EZcom

Đăng ký

EZMAX

Dung lượng 5 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA EZMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom

Đăng ký

EZM200

Dung lượng 20 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA EZM200 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

Đăng ký

D250

Dung lượng 4GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA D250 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

Đăng ký

D500

Dung lượng 5GB
Giá cước 500.000đ / 1 Năm
Cú pháp DATA D500 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

Đăng ký