Gói cước đăng ký nhiều

VD89P

Dung lượng 120GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD89P gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+4GB/ ngày liên tục 30 ngày
+1500 phút gọi nội mạng+50 phút ngoại mạng
+Cho thuê bao thuộc danh sách ưu đãi

Đăng ký

VD149

Dung lượng 120GB
Giá cước 149.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD149 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 4GB/ngày liên tục 30 ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút (Tối đa 1500p) + 200SMS nội mạng +200 phút ngoại mạng + Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM

Đăng ký

D30P

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA D30P gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 1GB/ngày (30GB/tháng)
+ 1500 phút gọi nội mạng
+ 30 phút gọi ngoại mạng
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách ưu đãi

Đăng ký

D30G

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA D30G gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 1GB/ngày liên tục 30 ngày
+ Áp dụng cho thuê bao được ưu đãi gói

Đăng ký

D15G

Dung lượng 15GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA D15G gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Có 500MB mỗi ngày liên tục 30 ngày

Đăng ký