GÓI MI VinaPhone

Ghi chú : Khi sử dụng hết lưu lượng, hệ thống sẽ tính phí 0,5đ/Kb

M10

Dung lượng

50MB

Giá cước 10.000đ/Tháng
Cú pháp DATA M10 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

Đăng ký  

M25

Dung lượng

150MB

Giá cước 25.000đ/Tháng
Cú pháp DATA M25 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

Đăng ký  

M50

Dung lượng

500MB

Giá cước 50.000đ/Tháng
Cú pháp DATA M50 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

Đăng ký  

M120

Dung lượng

1.5GB

Giá cước 120.000đ/Tháng
Cú pháp DATA M120 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

Đăng ký  

Gói cước giới hạn dung lượng truy cập. Hết dung lượng miễn phí cước phát sinh 0,5đ/50Kb. Dưới đây là các gói : M10, M25, M50, M12