Gói cước ZONE50 và THAGA

Ghi chú :Gói cước Thaga cho sim Thaga Vinaphone

VD75K

Dung lượng 30GB
Giá cước 75.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD75K gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 1GB/ngày liên tục 30 ngày
+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng VNP <10p + Dành cho thuê bao được ưu đãi gói

Đăng ký

VD40K

Dung lượng 30GB
Giá cước 40.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD40K gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+1GB DATA/ ngày
+ Miễn phí nội mạng <10 phút

Đăng ký

VD89P

Dung lượng 120GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD89P gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+4GB/ ngày liên tục 30 ngày
+1500 phút gọi nội mạng+50 phút ngoại mạng
+Cho thuê bao thuộc danh sách ưu đãi

Đăng ký

B99

Dung lượng 600MB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA B99 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

+ Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 30 phút gọi ngoại mạng
+ 60 tin nhắn nội mạng
+ 600MB của gói MAX (Hết tốc độ cao vẫn dùng mạng tốc độ thường miễn phí)

Đăng ký

D30P

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA D30P gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 1GB/ngày (30GB/tháng)
+ 1500 phút gọi nội mạng
+ 30 phút gọi ngoại mạng
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách ưu đãi

Đăng ký

VD89P

Dung lượng 120GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD89P gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+4GB/ ngày liên tục 30 ngày
+1500 phút gọi nội mạng+50 phút ngoại mạng
+Cho thuê bao thuộc danh sách ưu đãi

Đăng ký

Đây là gói cước dành cho các sim đặc biệt, được ưu đãi gói cước này

Sim ZONE50 :

Để đăng ký gói Zone50 bạn soạn : DATA ZONE50 gửi 1543

+ Áp dụng cho thuê bao ở Nam Định hoặc thuê bao sim Zone50 của VinaPhone.

+ 3.5GB/ ngày

+ Ngoài địa bàn tỉnh Nam Định 2GB/30 ngày, hết 2GB ngừng truy cập

Để hủy gói bạn soạn: HUY ZONE50 gửi 888

Sim Đỉnh 60G gói D60G :

Để đăng ký gói D60G bạn soạn : DATA D60G gửi 1543

+ Áp dụng cho thuê bao được hưởng ưu đãi gói

+ 2GB/ ngày x 30 ngày, 1500 phút gọi nội mạng, thêm 50 phút gọi ngoại mạng

Để hủy gói bạn soạn: HUY D60G gửi 888