Nhà Nông Xanh

Ghi chú :Gói tiện ích, cước phí rẻ, thông tin nhanh và chính xác

CA

Dung lượng
Giá cước 15.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI CA gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Bản tin SMS hàng ngày
Gói Cá cung cấp thông tin giá các loại Cá ở các tỉnh Nam Bộ.

Đăng ký

TRAICAY

Dung lượng
Giá cước 10.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI TRAICAY gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Bản tin SMS hàng ngày

Gói Trái cây cung cấp thông tin về giá trái cây trong nước và quốc tế

Đăng ký

CF

Dung lượng
Giá cước 15.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI CF gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Bản tin SMS hàng ngày
Gói Cafe phân tích xu hướng thị trường, cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác về giá Cà phê tại các đại lý lớn trong nước và thế giới.

Đăng ký

TIEU

Dung lượng
Giá cước 15.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI TIEU gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Bản tin SMS hàng ngày

Gói Tiêu cung cấp thông tin về giá Tiêu trong nước và quốc tế, xu hướng thị trường Hồ Tiêu

Đăng ký

LUA

Dung lượng
Giá cước 10.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI LUA gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Bản tin SMS hàng ngày

Gói Lúa cung cấp thông tin về giá lúa ở các chợ đầu mối đồng bằng Sông Cửu Long, thông tin thị trường xuất nhập khẩu lúa gạo trong nước và thế giới.

Đăng ký

TOM

Dung lượng
Giá cước 15.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI TOM gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Bản tin SMS hàng ngày

Gói Tôm cung cấp thông tin về giá Tôm trong nước và quốc tế

Đăng ký
Rate this post