Gói cước Mobile Internet

M50

Dung lượng 4GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI M50 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M25

Dung lượng 2GB
Giá cước 25.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI M25 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M10

Dung lượng 500MB
Giá cước 10.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI M10 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

BIGME

Dung lượng 210GB
Giá cước 125.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI BIGME gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

07 GB/ngày.

Đăng ký

ME70

Dung lượng 30GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI ME70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1 GB/ngày.

Đăng ký