Gói cước Mobile Internet

M90

Dung lượng 5.5GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI M90 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích

- Nhận 5.5GB tốc độ cao dùng trong 30 ngày.

Đăng ký

M120

Dung lượng 8.8GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI M120 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Đăng ký

M70

Dung lượng 3.8GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI M70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Hết tốc độ cao ngắt kết nối

Đăng ký

M50

Dung lượng 450MB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI M50 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M25

Dung lượng 150MB
Giá cước 25.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI M25 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M10

Dung lượng 50MB
Giá cước 10.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI M10 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký
2.8 (55%) 48 votes