Gói cước Fast Connect MobiFone

Ghi chú :Chỉ dành cho thuê bao Fast Connect MobiFone

F120

Dung lượng 12GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI F120 gửi 9084
Cước phát sinh 200đ/MB
Chú thích

Tất cả thuê bao Fast Connect Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều

Đăng ký

F150

Dung lượng 3GB
Giá cước 150.000đ / 90 ngày
Cú pháp TAI F150 gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 3GB liên tục trong 3 Tháng

Không áp dụng cho thuê bao Fast Connect doanh nghiệp

Đăng ký

F200

Dung lượng 20GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI F200 gửi 9084
Cước phát sinh 9,77đ/50KB
Chú thích

Tất cả thuê bao Fast Connect Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều

Đăng ký

F300

Dung lượng 30GB
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI F300 gửi 
Cước phát sinh 9,77đ/50KB
Chú thích

Không áp dụng gói cước cho thuê bao Fast Connect doanh nghiệp

Đăng ký

F70

Dung lượng 7GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI F70 gửi 9084
Cước phát sinh 9,77đ/50KB
Chú thích

Thuê bao trả trước, số tiền trong tài khoản chính tại thời điểm đăng ký phải >=70,000đ

Đăng ký

F90

Dung lượng 9 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI F90 gửi 9084
Cước phát sinh 9,77đ/50KB
Chú thích

Chỉ áp dụng cho thuê bao tại TP Hồ Chí Minh hòa mạng từ 24/5/2017 đến hết ngày 31/12/2017

Đăng ký

F500

Dung lượng 8GB
Giá cước 500.000đ / 360 ngày
Cú pháp TAI F500 gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chu kỳ 1: 8GB/30 ngày.
Chu kỳ 2 -12: 5GB/30 ngày <=> 63GB/chu kỳ

Không áp dụng gói cước cho thuê bao Fast Connect doanh nghiệp

Đăng ký

Lưu ý : Gói cước này chỉ dành cho thuê bao Fast Connect. Đó là thuê bao chỉ dùng để sử dụng Data như 3G, 4G truy cập internet. Thuê bao Fast Connect không có chức năng nghe và gọi giông như các thuê bao thông thường khác