Gói dành cho thuê bao mới Viettel

Ghi chú :Dành cho sim mới kích hoạt từ ngày 21/02/2017 đến nay

T50K

Dung lượng 200P
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm gói
Chú thích

+200 phút gọi nội mạng
+100 tin nhắn nội mạng

Đăng ký

T70K

Dung lượng 500P
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm gói
Chú thích

+500 phút gọi nội mạng
+150 tin nhắn nội mạng

Đăng ký

T80K

Dung lượng 500P
Giá cước 80.000đ / 30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm gói
Chú thích

+500 phút gọi nội mạng
+500 tin nhắn nội mạng

Đăng ký

B100K

Dung lượng 600MB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

+ 500 phút gọi nội mạng
+ 600MB tốc độ cao

Đăng ký

B150K

Dung lượng 1.5GB
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

+500 phút gọi nội mạng
+500 SMS
+ 1.5GB tốc độ cao

Đăng ký

ST90

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- Có 1GB tốc độ cao/ngày, hết 1GB ngừng truy cập.
- Áp dụng theo danh sách từ ngày 05/03/2020

Đăng ký

Gói cước áp dụng cho các thuê bao trả trước kích hoạt mới từ 21/02/2017. Các thuê bao sẽ được hưởng ưu đãi 12 tháng kể từ ngày kích hoạt. Sau 12 tháng thuê bao không được đăng ký các gói này nữa.

4 (80%) 1 vote