Đăng ký gói cước 3G Viettel

Gói cước đăng ký nhiều Viettel

SD70

Dung lượng 30GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD70 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ngày

Đăng ký

SD90

Dung lượng 45GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD90 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1.5GB/ngày

Đăng ký

SD120

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD120 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

2GB/ngày

Đăng ký

SD150

Dung lượng 90GB
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD150 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

3GB/ngày

Đăng ký

SD135

Dung lượng 5GB/ Ngày
Giá cước 135.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD135 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

5GB/ngày, MP gói TV360 basic
Dùng cho thuê bao di động trả trước/trả sau từ 21/07/2023

Đăng ký

MG2

Dung lượng 2 GB
Giá cước 35.000đ / 30 ngày
Cú pháp DK2 gửi 5104
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

2GB data tốc độ cao
600 phiếu đọc truyện tranh trên ứng dụng MangaToon

Đăng ký

V90B

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp V90B ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ngày + miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

V120B

Dung lượng 45GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp V120B ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1.5GB/ngày + miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng + 50p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

V150B

Dung lượng 60 GB
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cú pháp V150B ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

2GB/ngày + miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng + 80p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

MXH100

Dung lượng 30GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp MXH100 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ngày, MP lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin mesenger, MP TV360 basic
Dùng cho thuê bao di động trả trước/trả sau từ 19/07/2023

Đăng ký

MXH120

Dung lượng 30GB + Free MXH
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp MXH120 ON gửi 9123
Cước phát sinh
Chú thích

Miễn phí DATA truy cập MXH: Facebook; youtube, tiktok
30 GB DATA Khác
Nội mạng: Miễn phí
Ngoại mạng: 30 phút

Đăng ký

MXH150

Dung lượng 45GB + Free MXH
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cú pháp MXH150 ON gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1.5GB/ngày
+ MP data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger (không bao gồm tính năng thoại)
+ MP 10 phút /cuộc nội mạng + 50 phút ngoại.

Đăng ký

MXH80Y

Dung lượng 30GB + Free Youtube
Giá cước 80.000đ / 30 ngày
Cú pháp MXH80Y ON gửi 9123
Cước phát sinh
Chú thích

- 1GB/ngày
- Youtube, miễn phí gói TV360 basic
Áp dụng: thuê bao di động trả trước kích hoạt mới từ 01/01/2023

Đăng ký

MXH100Y

Dung lượng 45GB + Free Youtube
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp MXH100Y ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1.5GB/ngày + Youtube,  miễn phí gói TV360 basic
Áp dụng: thuê bao di động trả trước kích hoạt mới từ 01/01/2023

Đăng ký

SD150C

Dung lượng 210GB
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD150C ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

7 GB/ngày, miễn phí gói TV360 basic

Đăng ký

SD200

Dung lượng 10GB/ngày
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD200 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

10 GB/ngày,  miễn phí gói TV360 basic

Đăng ký

ST120K

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp ST120K ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngừng kết nối
Chú thích

- 60GB (2GB data tốc độ cao/ngày)
Hết tốc độ cao ngắt kết nối

Đăng ký

Gói gọi thoại Viettel

SD70

Dung lượng 30GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD70 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Có 1GB/ Ngày

Đăng ký

SD120

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD120 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

2GB/ngày

Đăng ký

SD135

Dung lượng 5GB/ Ngày
Giá cước 135.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD135 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

5GB/ngày, MP gói TV360 basic
Dùng cho thuê bao di động trả trước/trả sau từ 21/07/2023

Đăng ký

SD150

Dung lượng 90GB
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD150 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

3GB/ngày

Đăng ký

SD90

Dung lượng 45GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD90 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1.5GB/ngày

Đăng ký

MXH100

Dung lượng 30GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp MXH100 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ngày, MP lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin mesenger, MP TV360 basic
Dùng cho thuê bao di động trả trước/trả sau từ 19/07/2023

Đăng ký

3MXH100

Dung lượng 90GB + Free Tiktok, Youtube, Facebook
Giá cước 300.000đ / 90 ngày
Cú pháp 3MXH100 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ngày, Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin mesenger, MP TV360 basic

Đăng ký

V120B

Dung lượng 45GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp V120B ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1.5GB/ngày + miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng + 50p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

30N

Dung lượng 150GB
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp 30N ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

5GB/Ngày
Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng
150 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360 basic

Đăng ký

V160B

Dung lượng 120GB
Giá cước 160.000đ / 30 ngày
Cú pháp V160B ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

có 120GB (4GB/ngày) +100p ngoại mạng, 10p/cuộc nội mạng

Đăng ký