Gói gọi thoại Viettel

1N

Dung lượng 5GB
Giá cước 10.000đ / 1 ngày
Cú pháp 1N ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

5GB
Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng
5 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360 basic

Đăng ký

3N

Dung lượng 15GB
Giá cước 30.000đ / 3 Ngày
Cú pháp 3N ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

5GB/ Ngày
Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng
15 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360 basic

Đăng ký

ST60N

Dung lượng 60GB
Giá cước 60.000đ / 30 ngày
Cú pháp ST60N ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Có ngay 2GB/ Ngày

Đăng ký

V50C

Dung lượng 3GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp V50C ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi : 3 GB
Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)

Đăng ký

ST15K

Dung lượng 3GB
Giá cước 15.000đ / 3 ngày
Cú pháp ST15K ON gửi 9123
Cước phát sinh Cước thông thường
Chú thích

3GB/3 ngày

Đăng ký

V90C

Dung lượng 15GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp V90C ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngừng kết nối
Chú thích

- 500MB tốc độ cao/ngày truy cập internet.
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút.
- 20 phút gọi ngoại mạng.
- Miễn phí data truy cập Tiktok.

Đăng ký

V120C

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp V120C ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngừng kết nối
Chú thích

- 2GB/ngày
- Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)
- 50 phút gọi ngoại mạng.
- Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

Đăng ký

V150C

Dung lượng 90GB
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cú pháp V150C ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- 90GB (3GB tốc độ cao/ngày), hết 3GB/ngày ngừng truy cập.
- 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
- 50 phút gọi ngoại mạng
- Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
- Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360.

Đăng ký

MP15K

Dung lượng Gọi nội mạng Free
Giá cước 15.000đ / 3 ngày
Cú pháp MP15K ON gửi 9123
Cước phát sinh Cước thông thường
Chú thích

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút trong vòng 3 ngày

Đăng ký

MP30X

Dung lượng 500 phút gọi
Giá cước 30.000đ / 30 ngày
Cú pháp MP30X ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 500 phút

Đăng ký

MP90X

Dung lượng 1000 phút gọi
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp MP90X ON gửi 9123
Cước phát sinh Cước thông thường
Chú thích

Miễn phí gọi nội mạng <20p, tối đa 1000 phút

Đăng ký

MP5X

Dung lượng 50 phút
Giá cước 5.000đ / 1 ngày
Cú pháp MP5X ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Miễn phí 50 phút gọi nội mạng

Đăng ký

V30X

Dung lượng 3.4GB
Giá cước 30.000đ / 7 ngày
Cú pháp V30X ON gửi 9123
Cước phát sinh Cước thông thường
Chú thích

Có ngay 500MB/ ngày
Miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút

Đăng ký

V120

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp V120 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- Nhận 60GB (2GB/ngày).
- Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng.
- 50 phút ngoại mạng.
Áp dụng cho thuê bao kích hoạt từ ngày 26/02/2020

Đăng ký