Gói gọi thoại Viettel

V70C

Dung lượng 300MB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp V70C ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

Đăng ký

V90C

Dung lượng 15GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp V90C ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngừng kết nối
Chú thích

- 500MB tốc độ cao/ngày truy cập internet.
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút.
- 20 phút gọi ngoại mạng.
- Miễn phí data truy cập Tiktok.

Đăng ký

V120C

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp V120C ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngừng kết nối
Chú thích

- 2GB/ngày
- Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)
- 50 phút gọi ngoại mạng.
- Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

Đăng ký

F90

Dung lượng 5GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp F90 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

5GB data + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 15 phút gọi ngoại mạng + 250 tin nhắn nội mạng

Đăng ký

F70

Dung lượng 3GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp F70 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

3GB data + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 20 phút gọi ngoại mạng

Đăng ký

V50C

Dung lượng 3GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp V50C ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi : 3 GB
Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)

Đăng ký

V30X

Dung lượng 3.4GB
Giá cước 30.000đ / 7 ngày
Cú pháp V30X ON gửi 9123
Cước phát sinh Cước thông thường
Chú thích

Có ngay 500MB/ ngày
Miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút

Đăng ký

F30

Dung lượng 3GB
Giá cước 30.000đ / 7 ngày
Cú pháp F30 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

3GB data + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng

Đăng ký

F120

Dung lượng 7GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp F120 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

7GB data + 10 phút đầu tiên/cuộc nội mạng + 40 phút gọi ngoại mạng

Đăng ký

F140

Dung lượng 8GB
Giá cước 140.000đ / 30 ngày
Cú pháp F140 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

8GB data + 10 phút đầu tiên/cuộc nội mạng + 60 phút gọi ngoại mạng

Đăng ký

F190

Dung lượng 9GB
Giá cước 190.000đ / 30 ngày
Cú pháp F190 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

9GB data + 10 phút đầu tiên/cuộc nội mạng + 100 phút gọi ngoại mạng

Đăng ký

V120

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp V120 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- Nhận 60GB (2GB/ngày).
- Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng.
- 50 phút ngoại mạng.
Áp dụng cho thuê bao kích hoạt từ ngày 26/02/2020

Đăng ký