Gói gọi thoại Viettel

SD70

Dung lượng 30GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD70 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Có 1GB/ Ngày

Đăng ký

SD120

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD120 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

2GB/ngày

Đăng ký

SD135

Dung lượng 5GB/ Ngày
Giá cước 135.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD135 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

5GB/ngày, MP gói TV360 basic
Dùng cho thuê bao di động trả trước/trả sau từ 21/07/2023

Đăng ký

SD150

Dung lượng 90GB
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD150 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

3GB/ngày

Đăng ký

SD90

Dung lượng 45GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD90 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1.5GB/ngày

Đăng ký

MXH100

Dung lượng 30GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp MXH100 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ngày, MP lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin mesenger, MP TV360 basic
Dùng cho thuê bao di động trả trước/trả sau từ 19/07/2023

Đăng ký

3MXH100

Dung lượng 90GB + Free Tiktok, Youtube, Facebook
Giá cước 300.000đ / 90 ngày
Cú pháp 3MXH100 ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ngày, Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin mesenger, MP TV360 basic

Đăng ký

V120B

Dung lượng 45GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp V120B ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1.5GB/ngày + miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng + 50p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

30N

Dung lượng 150GB
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp 30N ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

5GB/Ngày
Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng
150 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360 basic

Đăng ký

V160B

Dung lượng 120GB
Giá cước 160.000đ / 30 ngày
Cú pháp V160B ON gửi 9123
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

có 120GB (4GB/ngày) +100p ngoại mạng, 10p/cuộc nội mạng

Đăng ký