Gói cước cho sim Dcom Viettel

Ghi chú :Gói cước dành cho sim Dcom Viettel

D50

Dung lượng 3.5GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp D50 ON gửi 9123
Cước phát sinh 9.76đ /50KB
Chú thích

Dành cho sim Dcom

Đăng ký

D70

Dung lượng 7GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp D70 ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Dành cho sim Dcom

Đăng ký

D120

Dung lượng 12GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp D120 ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Dành cho sim Dcom

Đăng ký

D200

Dung lượng 20GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp D200 ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Dành cho sim Dcom

Đăng ký

D500

Dung lượng 48G
Giá cước 500.000đ / 12 tháng
Cú pháp D500 ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 4GB liên tục trong 12 Tháng

Dành cho sim Dcom

Đăng ký

D900

Dung lượng 84G
Giá cước 900.000đ / 12 tháng
Cú pháp D900 ON gửi 9123
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 7GB liên tục trong 12 Tháng

Dành cho sim Dcom

Đăng ký

Gói cước dành riêng cho sim Dcom của Viettel