Gói SPEED299

Dung lượng 10GB
Giá cước 299.000 VNĐ
Cú pháp DATA SPEED299 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Đăng ký

+ 10GB Tốc độ cao
+ 30 phút gọi nội mạng miễn phí
+ 30SMS miễn phí