Gói SPEED199

Dung lượng 6GB
Giá cước 199.000 VNĐ
Cú pháp DATA SPEED199 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Đăng ký

+ 6GB Tốc độ cao
+ 30 phút gọi nội mạng miễn phí
+ 30SMS miễn phí

<<<<<<< .mine
||||||| .r177 ======= >>>>>>> .r341