Đăng ký gói Combo

Gói cước 6 tháng hấp dẫn tiết kiệm

6TMAXS

Dung lượng 4GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAXS gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 4GB data liên tục trong 6 tháng
Gói cướp chỉ áp dụng cho sim sinh viên

Đăng ký

6TBIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 4.8 GB liên tục 6 tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

Đăng ký

6TMAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 3.8 GB liên tục 6 tháng
Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

Đăng ký

6TBIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 450.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Chỉ dành cho sim 4G
Mỗi tháng nhận 7GB liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TMAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 5.8 GB liên tục 6 tháng
Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

Đăng ký

6TBIG120

Dung lượng 12 GB
Giá cước 600.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG120 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 7GB liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TBIG200

Dung lượng 22GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 22 GB liên tục 6 tháng
Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nôi

Đăng ký

6TMAX200

Dung lượng 15 GB
Giá cước 1.000.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX200 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 15GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TBIG300

Dung lượng 36 GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG300 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Mỗi tháng nhận 36 GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

6TMAX300

Dung lượng 30 GB
Giá cước 1.500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX300 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mỗi tháng nhận 30 GB data liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

Gói cước VD89 và VD89P

Ghi chú :Chỉ dành cho sim VD89 hoặc VD89P

VD89

Dung lượng 60 GB
Giá cước 89.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD89 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

+ 2GB 1 ngày
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng Dành sim VD89 hoặc sim kích hoạt từ 21/7 đến 31/10/2017

Đăng ký

VD89P

Dung lượng 120 GB
Giá cước 89.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD89P gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

+ 4GB 1 ngày/ 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 có 2GB/ngày
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng Dành riêng cho sim VD89P

Đăng ký

VD896T

Dung lượng 360GB
Giá cước 445.000đ / 180 ngày
Cú pháp DATA VD896T gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 2GB/ 1 ngày liên tục trong 6 tháng
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + Mỗi tháng có 50 phút ngoại mạng liên tục trong 6 tháng

Đăng ký

VD8912T

Dung lượng 720GB
Giá cước 890.000đ / 360 ngày
Cú pháp DATA VD8912T gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 2GB 1 ngày liên tục trong 365 ngày
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng mỗi tháng

Đăng ký

Gói cước VD99 và VD99Plus

VD99

Dung lượng 30 GB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD99 gửi 1544
Cước phát sinh Ngừng truy cập
Chú thích

+ 1GB 1 ngày,
+ Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <10 phút Áp dụng cho thuê bao nhận được tin nhắn

Đăng ký

VD99PLUS

Dung lượng 60 GB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DATA VD99PLUS gửi 1544
Cước phát sinh Ngừng truy cập
Chú thích

+ 2GB 1 ngày,
+ Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <10 phút Áp dụng cho thuê bao nhận được tin nhắn

Đăng ký