Đăng ký gói Combo

Gói cước 6 tháng hấp dẫn tiết kiệm

Ghi chú : Không có

6TBIG70

Dung lượng

4,8GB/ tháng

Giá cước 378.000đ/6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Gói cước 6 tháng tiết kiệm

Đăng ký

6TMAX

Dung lượng

1.2GB/ tháng

Giá cước 378.000đ/6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

6TBIG90

Dung lượng

7GB/ tháng

Giá cước 486.000đ/6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Đăng ký

6TMAX90

Dung lượng

4GB/ tháng

Giá cước 486.000đ/6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX90 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chỉ dành cho sim 4G

Đăng ký

6TBIG200

Dung lượng

22GB/ tháng

Giá cước 1.080.000đ/6 tháng
Cú pháp DATA 6TBIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Đăng ký

6TMAX100

Dung lượng

2.4 GB/ tháng

Giá cước 540.000đ/6 tháng
Cú pháp DATA 6TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

Gói cước VD89 và VD89P

Ghi chú : Chỉ dành cho sim VD89 hoặc VD89P

VD89

Dung lượng

+ 2GB 1 ngày
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng

Giá cước 89.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA VD89 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Dành sim VD89 hoặc sim kích hoạt từ 21/7 đến 31/10/2017

Đăng ký

VD89P

Dung lượng

+ 4GB 1 ngày/ 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 có 2GB/ngày
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng

Giá cước 89.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA VD89P gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Dành riêng cho sim VD89P

Đăng ký