Gói BIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 70.000 VNĐ
Cú pháp DATA BIG70 gửi 1543
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Đăng ký

Hết lưu lượng ngừng truy cập